Veelgestelde
vragen

Wat breng ik mee naar het ziekenhuis?

 • Wasgerief: handdoeken, washandjes, zeep
 • Toiletgerief: tandpasta en tandenborstel, kam, scheergerief
 • Thuismedicatie
 • Opnamevoorstel
 • Resultaten van onderzoeken
 • Evt. in te vullen formulieren voor werk, verzekering,….
 • Identiteitskaart
 • Hospitalisatieverzekering

Wat meebrengen van hulpmiddelen naar het ziekenhuis?

 • Verstelbare krukken
 • Lange schoenlepel
 • stevige gesloten platte schoenen, liefst zonder veters (geen slippers)
 • Gemakkelijke kledij

Wat te doen bij opname?

 • U krijgt de werkdag voor de operatie het uur wanneer U zich dient aan te melden aan de opname dienst.
 • U dient nuchter te zijn.
 • Indien U een hospitalisatieverzekering heeft, geeft U de gegevens hiervan aan de opnamedienst.
 • U krijgt, alvorens U zich naar de afdeling begeeft, een identificatie armband voor patiëntveiligheid

Dien ik de operatiestreek te scheren?

Neen, scheer de operatiestreek niet zelf

Dit wordt, zo noodzakelijk, uitgevoerd door de verpleegkundige de dag van de operatie. Nooit met een scheermesje aangezien dit kleine verwondingen kan veroorzaken met verhoogd infectierisico na de operatie

Mag ik bloedverdunners nemen?

Sommige bloedverdunners dienen gestopt voor de ingreep. Dit gebeurt steeds in overleg met de behandelende chirurg. Asaflow bijvoorbeeld mag gewoon doorgenomen worden.

Welke anesthesie krijg ik?

Dit wordt besproken met de anesthesist op de preoperatieve raadpleging.

Het kan met een ruggeprik (spinale verdoving) of algemene anesthesie, in combinatie met een locale heupblok voor de postoperatieve pijn.

80% van de heupprothese worden geplaatst via ruggeprik. Tijdens de ingreep kan je een roesje krijgen of muziek beluisteren, zodat je niets van operatie dient mee te maken.

Welke vooronderzoeken dienen er te gebeuren?

Heup en bekken röntgen foto, ECG(hartfilmpje), bloedname, RX thorax(longfoto) indien ouder dan 50 jaar

Waarvoor dient de bekkenfoto  op ware grootte?

Dit dient voor het bepalen van het type prothese, de positie van de prothese en de maat van de prothese.

Totale heupprothese: algemene voorbereiding op de operatie.

Bekijk via deze link de presentatie over hoe u zich voor de operatie kan voorbereiden.


Welk type prothese krijg ik?

Er zijn twee soorten. Gecementeerd of ongecementeerd. Er is geen verschil in postoperatieve revalidatie of resultaat. 

Hoe lang duurt de hospitalisatie?

Gemiddeld 2 nachten, +/- 1 nacht

Wanneer word ik ontslagen uit het ziekenhuis?

Indien de patiënt zelfstandig in en uit bed geraakt, trappen kan doen, de pijn onder controle is met orale pijnstilling en de wonde droog is. 

Wanneer dient de patiënt naar een revalidatieafdeling te gaan?

Indien de patiënt alleenwonend of ernstig hulpbehoevend is. 

Welke onderzoeken krijg ik na de operatie?

De dag na de operatie wordt het bloed gecontroleerd en een radiografie van de heup genomen.

Wat bij koorts?

Na de operatie kan er lichte temperatuursverhoging zijn.

Eénmaal thuis dient bij koorts van >37.5° de huisarts gecontacteerd te worden voor uitsluiten van wondinfectie of trombose van het been. Echter, ook andere, niet operatie gerelateerde oorzaken van koorts kunnen aanwezig zijn (urine infektie, longontsteking, …)

Mag ik steunen op het geopereerde been?

U mag volledige steunname op het geopereerde been verrichten, zowel bij ingroei als gecementeerde heup.

Wondverzorging na de ingreep?

Het verband dient enkel vervangen te worden zo het nat of bevuild is, zoniet mag het dichtblijven en met een waterafstotend verband mag U douchen

Wanneer moet ik mijn verband vervangen?

Het verband kan 14 dagen dicht blijven indien het droogt blijft. 

Wanneer dienen de hechtingen verwijderd te worden? 

De hechtingen zijn zelf resorbeerbaar en hoeven dus niet verwijderd te worden. De knoopjes dienen afgeknipt te worden door de huisarts na 14 dagen. 

Ontvang ik een voorschrift voor thuisverpleging?

Ja, dit wordt meegegeven na de operatie. 

Moet ik kinesitherapie volgen?

Kine behandeling wordt opgestart in het ziekenhuis. Bij thuiskomst is verdere kinesitherapie noodzakelijk in bepaalde gevallen. 

Welke pijnstillers mag ik nemen?

Klassieke pijnstiller zoals paracetamol, tramadol en eventueel ontstekingsremmers. Het voorschrift hiervoor wordt meegegeven. 

Hoe lang duurt de zwelling?

De zwelling kan 10 tot 14 dagen duren. Deze kan ook afzakken. 

Dien ik bloedverdunners te nemen? 

Asaflow 160mg 1 maal per dag gedurende 30 dagen.

Bij hoog risico op trombose of indien voorafgaandelijk bloedverdunners reeds ingenomen worden, wordt dit individueel besproken met de chirurg. 

Hoe lang moet ik met krukken lopen?

Veiligheidshalve raden we aan om gedurende twee weken krukken te gebruiken. Nadien is dit volgens eigen comfort langzaam af te bouwen.

Wanneer mag ik terug autorijden?

Dit is terug mogelijk na 2-3 weken. Volgens eigen comfort en nadat krukken zijn weggelaten (voor verzekeringstechnische redenen)

Mag ik seksuele betrekking hebben?

Dit mag volgens eigen comfort wanneer pijn en zwelling voldoende onder controle zijn. 

Wanneer vindt de controleraadpleging plaats?

Na 6 weken klinisch en na 4 maanden met RX opnames, eventueel 1 jaar postoperatief met RX opnames. 

Welke documenten krijg ik mee bij ontslag?

U krijgt mee:

 • brief voor huisarts
 • voorschrift kinesist
 • voorschrift medicatie + thuisverpleegkundige
 • afspraak voor controle na 6 weken
 • de documenten die u ons vroeg in te vullen: vervoer / werk / verzekering, etc…

Voorzorgen te nemen?

Bij bloederige tandheelkundige behandeling, bij dikke darm onderzoeken met biopsie dien je na een totale heupprothese (of enig ander vreemd implantaat in het lichaam) preventief voor de ingreep een antibioticum te nemen, meld dit aan je arts/tandarts. Ook bij iedere infectie best tijdig met antibiotica te starten om risico voor infektie van het implantaat via de bloedbaan te voorkomen.

Hoe lang gaat mijn heupprothese mee?

Hier kunnen individuele verschillen zijn, doch op 25 jaar zijn nog 70% van de heupimplantaten aanwezig.

Kan mijn heup bij slijtage of andere prothesen vervangen worden?

Ja, een revisie van een heupprothese is steeds mogelijk, soms zelfs meerdere revisies. Deze operaties zijn technisch complexer en naar revalidatie klassiek langerdurend.

De functionele resultaten zijn globaal minder goed dan na een eerste heupprothese, dit wordt vooral bepaald door de resterende bot en spier kwaliteit en de stevigheid van fixatie van de heupprothse. Bij revisie dienen meestal ook andere type heupprothesen (revisie prothese) geplaatst te worden.

Nog vragen over wat er gebeurt na de operatie? 

Bekijk via deze link de presentatie over wat er gebeurt na de operatie. 

Kan ik ook voor een bilaterale heupprothese kiezen?

Binnen onze hip unit bieden we ook bilaterale ingrepen in 1 tijd aan, bij patiënten die aan beide kanten een symptomatische coxartrose hebben.

Een bilaterale operatie biedt de patiënt de mogelijkheid slechts éénmaal een heupoperatie te moeten ondergaan en dus ook sneller weer aan het werk te kunnen of zijn dagelijkse activiteiten weer op te nemen. De kwaliteit van de zorg verbetert want patiënten hoeven dan maar éénmaal een revalidatie te ondergaan.

De spiersparende DAA-techniek laat dit perfect toe. Het bloedverlies is beperkt en er kan heel gemakkelijk van de ene kant van de tafel naar de andere gegaan worden om daar de tweede heupprothese te plaatsen.

De hospitalisatie kan één dag langer zijn dan bij een unilaterale heup. De eerste nacht verblijft U voor observatie op de verkoeverkamer of op de intensieve zorgafdeling voor striktere opvolging. De revalidatie verloopt gelijkaardig aangezien beide heupen opnieuw normaal kunnen functioneren

Wat zijn de mogelijke complicaties? 

Ongemakken of complicaties kunnen nooit uitgesloten worden. Door de geroutineerdheid van het chirurgisch team, kunnen we deze complicaties tot een minimum beperken. Het medisch team van de hip unit staat echter voor U klaar om U door eventuele moeilijkere periodes heen te helpen.

 • Pijn: de pijn na de operatie valt moeilijk te voorspellen en is individueel verschillend. Bij oudere patiënten, met vervetting van de spieren, kunnen de pijnklachten wat langer aanhouden.
 • Wondlekkage: in principe blijft U de wondpleister 10 dagen dragen. Wanneer er wat meer verlies van wondvocht optreedt, wordt de pleister vervangen. Bij blijvende lekkage verwittigt U best de huisarts of uw behandelende specialist.
 • Flebitis-trombose: Om flebitis-thrombose te voorkomen, wordt U medicatie voorgeschreven gedurende 30 dagen.
 • Zwelling: het is normaal dat het geopereerde been wat gaat opzwellen. Na enkele weken zal deze zwelling verdwenen zijn. Bij abnormale locale zwelling rond het litteken (seroma), neemt U best contact op met ons secretariaat, eventueel dient dan een punctie te gebeuren.
 • Koorts: de eerste dagen na de operatie kunt U wat temperatuursverhoging hebben. Indien U thuis hoge koorts heeft boven de 38° kan dit wijzen op een wondprobleem of een trombose. De koorts kan echter ook een andere oorzaak hebben (blaasontsteking, longontsteking…). Contacteer dan uw huisarts of neem contact op met het ziekenhuis.
 • Lengteverschil: Mogelijk heeft U na de operatie het gevoel dat uw benen niet even lang zijn. Dit gevoel wordt veroorzaakt door de zwelling en spieronevenwicht van het bekken en verdwijnt meestal vanzelf. Het grote voordeel van deze operatietechniek is echter dat we tijdens de operatie zelf perfect de lengte van de benen kunnen controleren en aanpassen. Een verschil in beenlengte van meer dan 5mm is uiterst zeldzaam. Mocht er na enkele weken daadwerkelijk een beenlengteverschil zijn, dan kan dit opgelost worden met een schoenzoolverhoging of een zooltje.
 • Luxatie(ontwrichting): na een totale heupprothese is er een risico dat de heup uit de kom schiet (luxeert). De dokter en ook de kinesist bespreekt met U welke bewegingen best vermeden worden.

  Een luxatie kan verschillende oorzaken hebben zoals een verkeerde beweging, een ongeluk, spierschade of een probleem met de heupprothese. In sommige gevallen wordt er zelfs geen duidelijke oorzaak gevonden.Gezien binnen onze hip unit de primaire heupprothesen via direct anterieure toegang worden geplaatst, is het risico op een luxatie gereduceerd tot minder dan 0,05-0,1%. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat we spiersparend werken, anderzijds wordt de ingreep in rugligging gedaan waardoor de prothese componenten veel accurater kunnen plaatsen en we ook in de mogelijkheid zijn om tijdens de ingreep de stabiliteit te testen.
 • Fractuur tijdens de operatie: bij het inbrengen van de componenten kan er zeldzaam een barst van het bot optreden. Dit kan steeds tijdens de operatie opgelost worden.
 • Infectie: de kans dat er een infectie/ wondprobleem optreedt bedraagt 1 tot 2%. Hierbij is een heringreep (spoeling wonde, revisie, …) soms nodig.
 • Uitval van n. Femoris Cutaneus Lateralis (gevoelszenuw dijbeen): het gevoelszenuwtje van het bovenbeen kan tijdelijk uitvallen door kneuzing gezien dit zenuwtakje vlakbij de incisie verloopt, maar dit recupereert meestal volledig. Dit geeft dan een tijdelijke gevoelloosheid van enkele weken tot maanden vooraan de dij. Het heeft echter geen implicaties voor de revalidatie gezien dit zenuwtje geen spierfunctie heeft. Bij de liesincisie kan er net onder het litteken een zone van verminderd gevoel blijven.

Welke activiteiten kunnen na een THP DAA?

Sporten, fietsen, wandelen, auto rijden… zijn mogelijk na een totale heupprothese. 

Tijdstip van werkhervatting is uiteraard afhankelijk van het soort werk.