Indien conservatieve maatregelen niet helpen en er een ernstige artrose (slijtage) van de heup aanwezig is, dringt een operatieve ingreep zich op, namelijk een totale heupprothese (THP). Binnen onze dienst zijn we gespecialiseerd in het plaatsen van Totale Heupprothesen via een spiersparende benadering (Direct Anterieure Approach-DAA). Bij de DAA THP wordt er een incisie gemaakt in de voorzijde van de dij ,net onder de liesplooi (zie afbeeldingen)

Het heupgewricht wordt dan volledig spiersparend benaderd, dwz geen enkele spier wordt hierbij losgemaakt of gekwetst. De versleten heup wordt dan vervangen door een totale heupprothese (zie afbeeldingen)

De heupprothese bestaat uit 2 delen:

Er zijn twee verschillende fixatie-methoden voor heupprothesen:

De keuze voor een ingroei- of gecementeerde heup wordt bepaald door de chirurg adhv de radiografische opnames en de peroperatieve bevindingen. Het heeft geen invloed op de postoperatieve revalidatie of de hospitalisatieduur.

De ingreep zelf duurt gemiddeld 1 uur

U verblijft ongeveer 1,5 uur in de operatiekamer. Vervolgens verblijft u ongeveer 3 uur in de ontwaakruimte om bij te komen van de verdoving. Een verpleegkundige houdt dan nauwgezet uw bloeddruk, hartslag en pijn in de gaten. Daarna wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Uw benen moeten wel volledig ontwaakt zijn van de anesthesie.

Als U na de operatie weer op de verpleegafdeling bent, heeft u nog een infuus.

De spiersparende techniek heeft ertoe geleid dat het plaatsen van een kunstheup vandaag minder ingrijpend is dan voorheen. Patiënten zijn sneller thuis, hernemen sneller hun dagelijks activiteiten en kunnen sneller trachten te vergeten dat ze met een heupprothese rondlopen.

Deze techniek brengt zeer veel voordelen voor de patiënten met zich mee:

Meer info kan u bekijken via deze presentatie